Lezecká stěna

Dominantou SC je venkovní lezecká stěna o rozloze 90m čtverečních, která splňuje základní požadavky sportovního lezení s lanem. Lezení však mohou provozovat pouze osoby, které uhradily příslušný vstupní poplatek dle platného ceníku, splňují požadavky kladené na ně Provozním řádem lezecké stěny, zaevidovaly se na recepci SC a svým podpisem stvrdily (případně jejich zákonní zástupci) seznámení se s aktuálním Provozním řádem lezecké stěny.

Osoby mladší 18 let mohou provozovat lezení pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Podrobnější informace naleznete v Provozním řádu lezecké stěny – čl. II odst. 8 a 9.

Povoleno je pouze lezení s lanem včetně jištění druhou osobou. Tzn. každý lezec na stěně musí mít svého jističe, který bezpodmínečně proces jištění ovládá. Sólové lezení je zcela zakázáno.

V případě zájmu o lezení s instruktorem se, prosím, obracejte přímo na naše externí licencované instruktory z oddílu TJ Alpin Třebíč z.s.  Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách SC v sekci TRENÉŘI. Certifikáty vyškolených instruktorů jsou pak k nahlédnutí na recepci SC.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

REZERVAČNÍ SYSTÉM